Södra Danviksbron

Rostskyddsmålning
Slutkund: Stockolms Stad
Utfört: 2014

Hässelbygrenen

Rostskyddsmålning
Slutkund: SL
Utfört: 2014

Ormo Skärmar

Rostskyddsmålning
Slutkund: Vattenfall
Utfört: 2015-2017

 

Kanalbron Säffle

Rostskyddsmålning
Slutkund: Säffle Kommun
Utfört: 2015-2016

Norrströmstunneln

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2014-2016

Pöl Harbour

Rostskyddsmålning
Slutkund: Älvstaden Utveckling
Utfört: 2015

 

Logistikcentral ICA

Rostskyddsmålning
Slutkund: ICA
Utfört: 2015

Västra Eriksberg

Rostskyddsmålning
Slutkund: Älvstrandens Utveckling
Utfört: 2015

Betongbro Lövgärdet

Betongmålning
Slutkund: Trafikkontoret Göteborg
Utfört: 2015

 

Angeredsbron

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015

Älvsborgsbron

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015-2016

Offshore platform Martin Linge

Inspektionsarbete
Slutkund: Apply/Emtunga
Utfört: 2014-2017

 

Konstprojekt Klippan

Betongmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015

Bastu "Svettekörkan"

Rostskyddsmålning
Slutkund: Älvstaden Utveckling
Utfört: 2015-2016

Ledverk Marieholmsförbindelsen

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2014

 

Västra Kanalbron Härnösand

Rostskyddsmålning
Slutkund: Härnösands Kommun
Utfört: 2015-2016

Tomtebodabron

Inspektionsarbete
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015

Walckesbron

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2014-2015

 

Konnsulttjänster Öresunsbron

Konsultjänster
Slutkund: Öresundskonsortiet
Utfört: 2015

Algutsgården

Rostskyddsmålning
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2016

Offshore: Shah Deniz

Inspektionsarbete
Slutkund: BP
Utfört: 2015

 

ETAP BP

Inspektionsarbete
Slutkund: BP
Utfört: 2015-2016

BP Trinidad Tobago

Inspektionsarbete
Slutkund: BP
Utfört: 2015

Pelare och skyltar, Olskroken

Impregnering/Klottersanering
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015

 

Gårdstenstunneln

Underhållsarbeten / Impregnering
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015

Gnistängstunneln

Underhållsarbeten
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015-2016

Tingstadstunneln

Underhållsarbeten
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2015-2016

 

Maskinrenovering Höllviken

Renovering / Rostskyddsmålning
Slutkund: Sjöfartsverket
Utfört: 2015/2016

Vindöbron

Blästring / Metallisering
Slutkund: Trafikverket
Utfört: 2016

Slipvagn

Rostskyddsmålning
Slutkund: Swedeship Marine AB
Utfört: 2016

 

Hammarbybacken

Projektledning & Rostskyddsmålning
Slutkund: SL
Utfört: 2016

Pråm Kanalia

Rostskyddsmålning
Slutkund: Kanalia
Utfört: 2016